«Nou demann éleksyon zénéral o pli vit»

Jan 27, 2017, 12:12 PM

Xavier Duval: «Lafoul bokou plis ki séki nou ti espéré. Malgré bann présions ine gagn enn gro lafoul. Sé enn mesaz kler e net. Nou pé demann éleksyon zénéral au pli vit». En ce qui concerne la non-participation du MMM et du MP, «MMM ek MP ine sové devan zot responsabilité. Moi mo kontan ki nounn réuni tou bann morisyen ki kontan zot pei».